Bluesrags Big Eli B första utställning!

Big Eli B fick idel lovord och var upp för nom bägge dagarna,han är helt underbar denna kille.